Tâm Lý Khách Hàng Và Nghệ Thuật Phục Vụ 5 Sao

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Hy vọng rằng, không chỉ có giá trị với ngành khách sạn, những thông điệp của quyển sách này còn có thể áp dụng với tất cả các ngành dịch vụ khác mà ở đó, sản phẩm chúng ta tạo ra là sự hài lòng của khách hàng.

03-06-2019
519
50
Tâm lý khách hàng và nghệ thuật phục vụ 5 sao là quyển sách thứ hai trong "bộ" sách về nghề khách sạn, bắt đầu từ Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo. Nếu Quản trị khách sạn – Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo cung cấp những kiến thức có tính nền tảng về nghề khách sạn, thì Tâm lý khách sạn và nghệ thuật phục vụ 5 sao đi sâu vào phân tích những sự cố cụ thể và cách khắc phục để phần nào đó giúp người làm nghề dịch vụ cũng như các cấp quản lý xây dựng chất lượng phục vụ 5 sao cho khách sạn của mình.

135398

Thành viên

965

Sách miễn phí

129

Sách trả phí

42

Sách bán offline