500+ Giải Trí/ Tham Khảo ngành khách sạn

Có tổng cộng 2 tài liệu

Phong thuỷ ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng & kinh doanh bất động sản

Cùng tham khảo tài liệu "Phong thủy ứng dụng trong khách sạn, nhà hàng & kinh doanh bất động sản", tài liệu này hướng dẫn bạn cách chọn vị trí, thiết kế, xây dựng, bố trí và sắp xếp đồ đạc.

Miễn phí

Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Những kỹ năng và kiến thức phục vụ đồ uống

Kỹ năng và kiến thức về phục vụ đồ uống cũng là một trong những kiến thức quan trọng mà một nhân viên nhà hàng cần phải nắm vững.

Miễn phí

318002

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline