Giáo trình quản trị khách sạn, nhà hàng - Những kỹ năng và kiến thức phục vụ đồ uống

Chuyên mục sách: F&B

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Giải trí/ Tham khảo

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kỹ năng và kiến thức về phục vụ đồ uống cũng là một trong những kiến thức quan trọng mà một nhân viên nhà hàng cần phải nắm vững.

19-11-2018
1385
Miễn phí
Ngoài dịch vụ ăn thì một nhà hàng điển hình có thể kiếm được từ 30% hoặc hơn trong tổng số doanh thu từ đồ uống. Việc nắm bắt được nguyên tắc, khái niệm về đồ uống, cách phục vụ khách, cách quản lý hiệu quả là không thể thiếu trong hoạt động nhà hàng.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline