Luận văn tốt nghiệp - Trang 8

Có tổng cộng 213 tài liệu

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ buồng của bộ phận Housekeeping tại khách sạn New World Sài Gòn

Chất lượng buồng phòng là nhân tố mang tính quyết ñịnh, ảnh hưởng trực tiếp ñến sự thành công trong kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh so với các ñối thủ khác.

Miễn phí

Luận văn: “Một số giải pháp Marketing nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến với khách sạn quốc tế ASEAN”

Các hoạt động Marketing trong khách sạn không những tìm kiếm khách hàng cho khách sạn, mà còn đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh gây gắt hiện nay.

Miễn phí

Luận văn: Thực trạng và các giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ lưu trú trong kinh doanh khách sạn tại khách sạn Công Đoàn Việt Nam tại Hà Nội

Chất lượng dịch vụ lưu trú được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố khác nhau nhưng 2 yếu tố quan trọng nhất (2 nhân tố chủ quan) là điều kiện cơ sở vật chất và chất lượng đội ngũ lao động.

Miễn phí

220178

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline