Báo cáo "Phân tích thiết kế hệ thống - Quản lý khách sạn"

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Việc áp dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm.

06-11-2018
770
30
Tag :
Tại các nước phát triển ngành hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà hàng phát triển rất mạnh mẽ và có lợi nhuận cao vì có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Ở nước ta những năm gần đây ngành du lịch mới thực sự phát triển về quy mô cũng như ảnh hưởng đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ thông tin trong ngành vẫn còn hạn chế, do đó việc áp dụng công nghệ thông tin vào chương trình quản lý khách sạn cho ngành du lịch là vô cùng cần thiết để nâng cao hiệu quả kinh doanh và chất lượng sản phẩm.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline