Price & Inventory Controls

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ/Người bán sách: flam.tieu

Đây là 1 khóa học trong 5 khóa học về revenue management của trường E-Cornell. Khi bạn quyết định mua, vui lòng cho mình email, mình sẽ gửi toàn bộ thông tin của khóa này qua email lý do trang này không cho upload video và tài liệu khá năng.

13-06-2021
2198
30
This course provides a rigorous foundation in traditional revenue management control of room and rate availability. You will begin by exploring inventory control, focusing on controlling rate but not length of stay (LOS). You will then add uncertain demand and discuss traditional availability controls (e.g., minimum LOS). Finally, you will explore optimization and illustrate methods for full rate and availability control. This foundation is necessary if you want to develop your own revenue management systems or to engage effectively and fully with commercially available revenue management systems.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline