Báo cáo: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Việc xây dựng chương trình quản lý khách sạn cho ngành du lịch là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như chất lượng phục vụ khách hàng.

07-11-2018
674
30
Tag :
Ngày nay trên thế giới, du lịch đã trở thành nhu cầu cần thiết và phổ biến của mọi người, chính đây là cơ hội rất lớn cho ngành du lịch phát triển, đóng góp ngày càng lớn vào thu nhập của toàn cầu và của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, ngành du lịch mới thực sự phát triển về quy mô cũng như ảnh hưởng của nó trong các lĩnh vự kinh tế xã hội ngày càng được mở rộng. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng chương trình quản lý khách sạn cho ngành du lịch là vô cùng cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như chất lượng phục vụ khách hàng. Và đồ án “ Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý khách sạn” được thực hiện không ngoài mục đích đó.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline