Đồ án tốt nghiệp "Phần mềm quản lý khách sạn"

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Bạn là một nhà quản lý khách sạn và bạn muốn tăng doanh thu cho khách sạn, đó là một nhiệm vụ và yêu cầu bắt buộc cần tới những phần mềm quản lý khách sạn tốt nhất hiện nay trợ giúp.

06-11-2018
735
30
Tag :
Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mức độ cần thiết của các phần mềm trong việc quản lý khách sạn. Nó phân tích sâu hơn để giúp bạn biết, một phần mềm quản lý sẽ giúp ích bạn như thế nào.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline