Luận văn tốt nghiệp ”Chiến Lược Giá Khách Sạn Nikko – Hà Nội Thực Trạng và Giải Pháp”

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Giá là một công cụ hữu ích giúp cho khách sạn luôn giữ được thế cân bằng so với những thay đổi từ thị trường kinh doanh khách sạn.Những chiến lược giá thích hợp nhất sẽ giúp khách sạn luôn vững vàng theo đuổi mục tiêu dẫn đầu thị trường.

06-11-2018
240
30
Tag :
Khách sạn Nikko- Hà Nội đang áp dụng những chiến lược giá phù hợp và có hiệu quả, các chiến lược giá của khách sạn áp dụng với từng phân đoạn thị trường giúp cho khách sạn có thể đạt lợi nhuận cao nhất và doanh thu ổn định. Tuy nhiên trên thực tế cũng còn nhiều áp dụng chưa thỏa đáng và một số chiến lược giá rất đơn giản và hiệu quả chưa được đưa vào áp dụng. Qua những phân tích về chiến lược giá của khách sạn Nikko- Hà Nội cũng như đối thủ cạnh tranh của khách sạn là khách sạn Melia, có thể bổ sung và đề xuất một số chiến luợc giá và những áp dụng cụ thể của chúng trong thực tế. 

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline