Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.12: Chế biến và hoàn thiện các món thịt cơ bản

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
86
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chế biến và hoàn thiện các món thịt cơ bản. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Lựa chọn nguyên liệu thịt và dụng cụ, chuẩn bị các món thịt, trình bày và bảo quản các món thịt.

250384

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline