Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS1.5: Chuẩn bị nguyên liệu cá cho các món cá cơ bản

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
60
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, sơ chế cá cho các món ăn cơ bản. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Lựa chọn cá và dụng cụ, chuẩn bị và bảo quản cá,...

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline