Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2. 10: Chế biến và hoàn thiên một số món gia cầm

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
196
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FPS2. 10 - Chế biến và hoàn thiện một số món gia cầm. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chế biến và hoàn thiện một số món gia cầm, cụ thể là: lựa chọn gia cầm và dụng cụ, chuẩn bị và chế biến các món gia cầm, trình bày và bảo quản các món gia cầm.

215946

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline