Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.12: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số món rau, củ, quả

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
75
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chế biến và hoàn thiện một số món rau, củ, quả; cụ thể như: Lựa chọn rau củ quả và dụng cụ; chế biến và hoàn thiện món rau, củ, quả; trình bày và bảo quản món rau củ quả.

148609

Thành viên

983

Sách miễn phí

131

Sách trả phí

42

Sách bán offline