Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.13: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số loại nước sốt cho sa lát và sốt lạnh

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
330
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện các loại nước sốt cho sa lát và sốt lạnh. Các yếu tố và tiêu chuẩn thực hiện bao gồm: Lựa chọn nguyên liệu và dụng cụ; chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện nước sốt cho sa lát và xốt lạnh; trình bày và bảo quản sốt cho sa lát và sốt lạnh.

215938

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline