Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.16: Chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số loại bánh mì và bạt bánh

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
831
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện một số loại bánh mì và bạt bánh. Cụ thể bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Lựa chọn nguyên liệu và dụng cụ; chuẩn bị, chế biến và hoàn thiện bánh mì và bạt bánh; trình bày và bảo quản sản phẩm.

302294

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline