Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.5: Sơ chế nguyên liệu thịt để chế biến một số món thịt

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
198
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình sơ chế nguyên liệu thịt để chế biến một số món thịt. Yêu cầu về kiến thức của đơn vị năng lực này gồm có: Trình bày tỷ lệ phù hợp thành phẩm thịt sau sơ chế và cách thức sử dụng chúng cho từng loại sản phẩm, giải thích cách kiểm soát khẩu phần để hạn chế tối đa lãng phí, nêu giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu thịt,...

215803

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline