Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS2.7: Chế biến và hoàn thiện một số món cá

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
59
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chế biến và hoàn thiện một số món cá, cụ thể bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như sau: Lựa chọn cá và dụng cụ, chuẩn bị và chế biến các món cá, trình bày và bảo quản món cá.

147987

Thành viên

983

Sách miễn phí

131

Sách trả phí

42

Sách bán offline