Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS3.2: Chuẩn bị, chế biến và trình bày món ăn nguội cao cấp/ tổng hợp

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
700
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết trong quá trình chuẩn bị, chế biến và trình bày món ăn nguội cao cấp cho bữa tiệc tự chọn/ cuộc thi. Ví dụ: món thịt đỏ/trắng đã làm chín, món gia cầm/ cá đã làm chín.

279357

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline