Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES19: Đảm bảo và duy trì an toàn và vệ sinh thực phẩm trong hoạt động chế biến món ăn

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
133
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES19: Đảm bảo và duy trì an toàn và vệ sinh thực phẩm trong hoạt động chế biến món ăn. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để giữ gìn an toàn thực phẩm trong các hoạt động bảo quản, chuẩn bị/ sơ chế và chế biến món ăn.

215806

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline