Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES20: Sắp xếp và đóng cửa nhà bếp

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
68
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để đảm bảo tất cả thiết bị sẵn sàng cho hoạt động của nhà bếp, các nguyên liệu cơ bản phục vụ hoạt động chế biến và các kỹ năng cần thiết để đóng/đóng cửa nhà bếp khi hết ca.

215093

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline