Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES8: Duy trì an toàn và vệ sinh thực phẩm

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
140
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES8: Duy trì an toàn và vệ sinh thực phẩm. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm trong một khách sạn, nhà hàng hoặc các đơn vị có chế biến thực phẩm.

250384

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline