Đề tài "Nghiên cứu, khảo sát kỹ thuật chế biến món ăn Á tại nhà hàng 243"

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Kỹ thuật chế biến các món ăn Á là bộ phận chủ yếu trong kinh doanh nhà hàng ăn uống, trong nhà hàng khách sạn có tiêu thụ được mặt hàng ăn uống hay không còn phụ thuộc vào kỹ thuật chế biến các món ăn.

18-11-2018
809
Miễn phí
Đây là một đề tài không rộng mà cũng không hẹp. Đề tài tìm ra được những ưu điểm, khuyết điểm trong kỹ thuật chế biến món ăn Á tại nhà hàng, để từ đó định hướng những biện pháp hạn chế và khắc phục những tồn tại trong bộ phận bếp. Đồng thời đưa ra các giải pháp hợp lý để khắc phục những tồn tại cần phải giải quyết nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh của nhà hàng.

215946

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline