Đồ án: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng Hoa Sen - thuộc công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Nâng cao chất lượng dịch vụ - nâng cao chất lượng sản phẩm - nhằm tăng cường khả năng thu hút khách, tạo dựng uy tín thương hiệu công ty.

05-12-2018
924
Miễn phí
Trong kinh doanh ăn uống, khách hàng đến tiêu dùng sản phẩm của nhà hàng ngoài mục đích thỏa mãn nhu cầu sinh lý còn là thỏa mãn nhu cầu về tâm lý. Khách hàng muốn nhận được một sự thoải mái khi tiêu dùng sản phẩm. Do vậy, sản phẩm của nhà hàng yêu cầu có chất lượng cao.

226285

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline