Đồ án tốt nghiệp - Tin học hóa việc quản lý khách sạn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Phần mềm quản lý khách sạn hi vọng có thể hỗ trợ nghiệp vụ quản lý khách sạn .

03-12-2018
733
Miễn phí
Hiện nay, dịch vụ du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, các khách sạn mọc lên như nấm, lượng khách du lịch ngày càng đông, việc quản lý khách sạn ngày càng khó khăn, do đó nhu cầu tin học hóa việc quản lý khách sạn là điều tất yếu

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline