Ebook Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Điều hành du lịch và quản lý lữ hành: Phần 1

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Ebook

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

26-11-2018
242
Miễn phí
Tag : VTOS
Nội dung của Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Điều hành du lịch và quản lý lữ hành được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày một số đơn vị năng lực về: Xây dựng một lịch trình cơ bản; chuẩn bị thông tin chương trình du lịch để giới thiệu với khách hàng; thông tin và tham vấn khách hàng liên quan đến việc mua và sử dụng chương trình du lịch trọn gói; tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt chỗ;….và nhiều đơn vị năng lực khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

215395

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline