Giáo trình tổ chức kinh doanh nhà hàng - Chương 1

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu trả phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ/Người bán sách: Thich Tam Pham

Kinh doanh nhà hàng đã đem lại thành công lớn cho nhiều người, nhưng cũng không ít người phải đóng cửa chuyển đi làm việc khác và vẫn còn nhiều người có ý định kinh doanh.

15-11-2018
352
50
Với mục tiêu nâng dần chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu của những người mong muốn được làm chủ nhà hàng, chúng tôi biên soạn cuốn sách "Tổ chức kinh doanh nhà hàng" để cung cấp các thông tin và kinh nghiệm được lựa chọn từ lý luận và thực tiễn ở trong và ngoài nước trong việc kinh doanh nhà hàng. Nội dung chủ yếu của cuốn sách trình bày toàn bộ các công việc từ khi bạn có ý định kinh doanh nhà hàng đến khi thực hiện kinh doanh.

201997

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline