Luận văn: Chính sách đào tạo nhân sự trong khách sạn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Vấn đề đào tạo nhân viên trong ngành khách sạn là việc rất quan trọng, nó quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm khách sạn và đây cũng là vấn đề để giải quyết trong cuốn luận văn này.

11-11-2018
203
Miễn phí
Tag :
Nhờ chính sách mở cửa của Nhà nước, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, việc tạo điều kiện để du khách nhập cảnh vào Việt Nam được dễ dàng hơn, việc quyết định thành lập cơ quan tham mưu để định hướng du lịch và phối hợp các ngành... đã tạo cơ sở cho ngành du lịch phát triển. Như vậy, ngành du lịch đang trên đà phát triển rất lạc quan và ngày càng lớn mạnh, do đó hệ thống khách sạn cũng ngày một lớn mạnh, do vậy lượng cầu về đội ngũ nhân viên khách sạn cũng gia tăng đáng kể. Mọi hoạt động nhằm mục tiêu chung của khách sạn đều phải bằng và thông qua con người ở mỗi công việc khác nhau thì cần những nhân viên thích hợp khác nhau, mà khách sạn thì không thể cùng lúc lại thuê đủ lượng nhân viên đã có kinh nghiệm nghề nghiệp, kinh nghiệm chuyên môn, do vậy phần lớn đội ngũ nhân viên cần phải được đào tạo và huấn luyện để đảm bảo cho được tính nhất quán trong hoạt động, dịch vụ và những tiêu chuẩn, chỉ tiêu của khách sạn. Do đó, Vấn đề đào tạo nhân viên trong ngành khách sạn là việc rất quan trọng, nó quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm khách sạn và đây cũng là vấn đề để giải quyết trong cuốn luận văn này.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline