Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Khả năng nâng hạng sao của các khách sạn 3 sao - Galaxy, La Thành, Hòa Bình ( Hà Nội )

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Đề án/ Khóa luận

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tài liệu nghiên cứu khả năng nâng cấp dựa vào bảng xếp hạng khách sạn 3 sao và 4 sao của Tổng cục Du lịch Việt Nam của khách sạn La Thành, Hòa Bình, Galaxy Hà Nội.

13-11-2018
244
Miễn phí
Tag :
Trong các nghiên cứu khoa học, cũng đã có nhiều đề tài tập trung nghiên cứu vào việc tăng trưởng số lượng các khách sạn 4 và 5 sao tại Hà Nội để đáp ứng yêu cầu ngày càng gia tăng của khách du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề khó không dễ giải quyết của du lịch vì liên quan đến những khoản vốn đầu tư lớn và một cơ sở hạ tầng ở trình độ cao. Tuy nhiên, việc tăng trưởng số lượng các khách sạn cao cấp 4 và 5 sao là nhu cầu cấp thiết của Hà Nội.
Chính vì vậy, đề tài khoa học “Khả năng nâng hạng sao của các khách sạn 3 sao: Galaxy, La Thành, Hòa Binh ( Hà Nội ) ” là một đề tài mang tính cấp thiết nhằm đánh giá thực trạng các khách sạn 3 sao và nghiên cứu khả năng nâng cấp từ khách sạn 3 sao lên 4 sao của các khách sạn 3 sao tại Hà Nội. 

215097

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline