[SOP] Intercontinental Group - Bakery - Production of short dough

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

20-11-2018
210
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure pie dough is consistent of quality and texture.

215800

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline