[SOP] Intercontinental Group - Bakery - Production of short dough

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

20-11-2018
181
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure pie dough is consistent of quality and texture.

201560

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline