[SOP] Intercontinental Group - General - Prepare garnishes

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

22-11-2018
233
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure  garnishes are prepared according to the recipes.
2. To ensure the garnishes are made consistently.

215944

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline