[SOP] Intercontinental Group - General - Prepare garnishes

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

22-11-2018
186
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure  garnishes are prepared according to the recipes.
2. To ensure the garnishes are made consistently.

201996

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline