[SOP] Intercontinental Group - General - Sharpen and maintain knives

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

22-11-2018
167
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure knifes are sharp at all times.
2. To ensure knifes are sharpened correctly & safely.

215948

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline