[SOP] Intercontinental Group - General - Using kitchen equipment

Chuyên mục sách: Bếp

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Why is this task important for you and our guests?

22-11-2018
146
Miễn phí
Tag : SOP
Answers:
1. To ensure knifes are sharp at all times.
2. To ensure knifes are sharpened correctly & safely.

201997

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline