Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực CMS4: Quản lý các sự kiện đặc biệt

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
116
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết đối với những người thay mặt đơn vị tổ chức hoặc thay mặt chủ sự kiện/khách hàng để quản lý sự kiện đặc biệt, kể cả sự kiện được tổ chức tại đơn vị hoặc tại các địa điểm xa.

215401

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline