Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FBS4.1: Quản lý hoạt động nhà hàng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

25-11-2018
83
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để quản lý bộ phận ăn uống trong một khách sạn, nhà hàng hay các điểm bán đồ ăn, uống có quy mô lớn khác.

215805

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline