Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS1.2: Cung cấp dịch vụ đăng ký và nhận buồng

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
119
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để làm thủ tục nhận buồng cho khách có đặt buồng hoặc khách vãng lai. Đơn vị năng lực này cũng cần thiết để xử lý các công việc như đăng ký khách vào khách sạn và với chính quyền địa phương, bố trí buồng và bảo đảm thanh toán cho khách lẻ, khách quan trọng (VIP) hay khách đoàn một cách lịch sự và chuyên nghiệp.

250331

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline