Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS2.3: Sử dụng các hệ thống quản lý khách sạn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
66
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để sử dụng Hệ thống quản lý khách sạn trong bộ phận Lễ tân. Đơn vị năng lực này gồm có những thành phần và tiêu chí thực hiện sau: Kiểm soát thông tin trên hiển thị trực tuyến, chuẩn bị và phân phát báo cáo.

215397

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline