Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FOS4.1: Quản lý doanh thu

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
81
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực FBS4.1: Quản lý doanh thu. Đơn vị năng lực này mô tả năng lực cần thiết để dự báo, quản lý công suất buồng, giá buồng bình quân hàng ngày và quản lý lợi nhuận nhằm tối đa hóa doanh thu.

201360

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline