Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực FPS4.2: Giám sát chi phí và doanh thu của hoạt động chế biến món ăn

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
76
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để giúp tổng bếp trưởng điều hành, bếp trưởng và quản lý cao cấp khác giám sát doanh thu và chi phí chế biến món ăn bằng cách giám sát chi tiết hoạt động chế biến trong bộ phận chế biến, nhà hàng hoặc các quầy dịch vụ ăn uống khác.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline