Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GAS6: Quản lý các hoạt động thường ngày

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
123
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GAS6: Quản lý các hoạt động thường ngày. Đơn vị năng lực này tập trung vào các năng lực cần có để thực hiện các hoạt động thường ngày trong một khách sạn, doanh nghiệp lữ hành hoặc du lịch.

250384

Thành viên

1138

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline