Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực GES11: Tổ chức các chuyến tham quan và du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
66
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực GES11: Tổ chức các chuyến tham quan và du lịch. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để tổ chức và thực hiện các hoạt động du lịch bao gồm cả các chuyến tham quan ngắn hoặc du lịch trong ngày.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline