Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.3: Lựa chọn nhà cung cấp theo nguyên tắc du lịch có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
86
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực RTS4.3: Lựa chọn nhà cung cấp theo nguyên tắc du lịch có trách nhiệm. Đơn vị năng lực này yêu cầu những năng lực cần có để biết cách lựa chọn nhà cung cấp theo nguyên tắc du lịch có trách nhiệm.

201360

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline