Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.7: Áp dụng du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh ăn uống

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
80
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực RTS4.7: Áp dụng du lịch có trách nhiệm trong hoạt động kinh doanh ăn uống. Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để áp dụng nguyên tắc du lịch có trách nhiệm vào điều hành hoạt động kinh doanh ăn uống trong các nhà hàng, nhà bếp và cửa hàng ăn uống.

216089

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline