Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS4.8: Áp dụng du lịch có trách nhiệm trong các dịch vụ lưu trú

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
49
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này đề cập các năng lực cần có để áp dụng các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào các cơ sở dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ hoặc cơ sở kinh doanh lưu trú tại nhà dân.

201356

Thành viên

1135

Sách miễn phí

151

Sách trả phí

42

Sách bán offline