Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực RTS5.3: Giám sát và đánh giá các dịch vụ và sản phẩm du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

29-11-2018
197
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để giám sát và đánh giá các dịch vụ và sản phẩm du lịch. Đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như: Đánh giá tác động xã hội, văn hóa và môi trường của các sản phẩm và dịch vụ du lịch; đánh giá các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ du lịch; đánh giá những ảnh hưởng và tác động về pháp lý và chính trị đối với các sản phẩm và dịch vụ du lịch.

263117

Thành viên

1140

Sách miễn phí

154

Sách trả phí

42

Sách bán offline