Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TBS2.2: Ứng phó với trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng trên tàu thủy du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
139
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để xác định và xử lý các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng trên tàu thủy du lịch, cụ thể bao gồm các năng lực như: Xử lý ban đầu các tình huống khẩn cấp, tiến hành các quy trình xử lý tình huống khẩn cấp, rời bỏ tàu.

216087

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline