Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS2.1: Tiến hành định hướng chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
534
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để tiến hành định hướng/giới thiệu các chương trình du lịch. Thành phần và tiêu chí thực hiện của đơn vị năng lực này gồm có: Thuyết minh các chương trình/tuyến du lịch, trao đổi thông tin với khách và nhận thông tin phản hồi.

279357

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline