Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.1: Xác định và đánh giá nhu cầu và kỳ vọng của các loại khách hàng khác nhau

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

28-11-2018
108
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực TGS3.1: Xác định và đánh giá nhu cầu và kỳ vọng của các loại khách hàng khác nhau. Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để xác định và đánh giá nhu cầu, kỳ vọng của các loại khách hàng khác nhau.

215400

Thành viên

1135

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline