Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.3: Chuẩn bị và tổ chức các hoạt động du lịch bền vững và có trách nhiệm

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
827
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để chuẩn bị tổ chức và điều hành các hoạt động du lịch với sự giảm thiểu tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường.

325383

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline