Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.4: Chuẩn bị một chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

30-11-2018
695
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để chuẩn bị một chương trình du lịch bao gồm nhiều sản phẩm, dịch vụ và điểm tham quan. Đơn vị năng lực này bao gồm các thành phần và tiêu chí thực hiện như: Thực hiện các hoạt động chung trước khi bắt đầu chương trình, tiếp xúc ban đầu với các đồng nghiệp trong ngành, chuẩn bị chương trình du lịch, xác định trước các sự việc ngoài mong đợi.

301639

Thành viên

1141

Sách miễn phí

155

Sách trả phí

42

Sách bán offline