Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam - Đơn vị năng lực TGS3.5: Thực hiện và hoàn thành một chương trình du lịch

Chuyên mục sách: Quản lý điều hành

Loại sách: Tài liệu miễn phí

Loại hình: Tài liệu

Người chia sẻ: Thich Tam Pham

Tiêu chuẩn VTOS sửa đổi ngoài việc kế thừa các nội dung từ phiên bản trước đã được phát triển phù hợp với các quy định của Việt Nam cũng như được chuẩn hóa, tương thích với các tiêu chuẩn nghề quốc tế và Tiêu chuẩn ASEAN.

27-11-2018
85
Miễn phí
Tag : VTOS
Đơn vị năng lực này mô tả các năng lực cần thiết để thực hiện và hoàn thành một chương trình du lịch bao gồm nhiều sản phẩm, dịch vụ và điểm thăm quan.Việc này đòi hỏi phải áp dụng những kỹ năng tổ chức và lập kế hoạch đặc biệt cộng với khả năng liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ và đồng nghiệp trong ngành, nhằm tối đa hóa hiệu quả và chất lượng dịch vụ khách hàng.

216088

Thành viên

1136

Sách miễn phí

152

Sách trả phí

42

Sách bán offline